Wanneer Psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatisch fysiotherapie is een specialistische fysiotherapeutische behandelvorm die zich richt op hoe ‘lichaam’ en ‘geest’ elkaar beïnvloeden. ‘Psyche’ betekent geest en ‘somatisch’ betekent lichamelijk. Een disbalans in de samenwerking tussen lichaam en geest kan leiden tot een scala aan klachten, zoals:

 • (Over-)spanningsklachten/stressklachten
 • Burn-out
 • Terugkerende pijnklachten in dezelfde of andere delen van het lichaam zonder duidelijke oorzaak
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Hyperventilatie
 • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
 • Functioneel Neurologische Stoornis
 • Slapeloosheid
 • Prikkelbaar
 • Vervreemd voelen in eigen lichaam
 • Depressiviteit
 • Verminderde kwaliteit van leven bij bijvoorbeeld fibromyalgie en andere chronische ziektes

De psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen om inzicht te krijgen in hoe uw lichaam en geest elkaar beïnvloeden bij de aanwezige lichamelijke klacht. Ook wordt er gekeken naar welke factoren belemmerend werken ten aanzien van uw herstel of u weerhouden van verbetering van uw kwaliteit van leven. U kunt leren hoe u via de geest het lichaam kunt beïnvloeden. Ook kunt u leren hoe u via het lichaam invloed kunt hebben op de geest.

Hoe uiten spanningsklachten zich lichamelijk?

Spanningsklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten:

 • Algehele vermoeidheid
 • Benauwdheid en druk op de borst
 • Beverige en trillende handen
 • Buikklachten
 • Duizeligheid
 • Grieperig voelen
 • Hartkloppingen
 • Hoofdpijn
 • Overmatig transpireren
 • Pijnklachten in spieren en gewrichten
 • Tintelingen in armen en benen
 • Vaak verkouden zijn

Hoe uiten spanningsklachten zich mentaal en emotioneel?

 • Angstgevoelens
 • Concentratiestoornissen
 • Gejaagdheid
 • Het gevoel hebben uit balans te zijn
 • Het gevoel hebben altijd ‘aan’ te staan
 • Lusteloosheid
 • Moeite met ontspannen
 • Neerslachtigheid
 • Niet lekker in uw vel zitten
 • Niet meer kunnen genieten
 • Niet stil kunnen zitten
 • Onrust
 • Onzekerheid
 • Overmatig emotioneel reageren
 • Paniekgevoelens/paniekaanvallen
 • Prikkelbaar

Overige klachten die aangeven dat u niet goed in uw vel zit:

 • Overmatig eten, roken, alcohol- en koffiegebruik en andere verslavingen, zijn ook uitingen die erop kunnen duiden dat u emotioneel niet optimaal in balans bent.
 • Piekeren
 • Prikkelbaarheid
 • Slaapstoornissen

Een aantal van bovenstaande zaken zult u misschien herkennen, omdat we hier allemaal weleens mee te maken hebben. Dit is normaal. Echter, mocht u al langer last hebben van één of meerdere van bovengenoemde klachten en hierdoor beperkt worden in het leven van uw leven, dan is het zinvol om een afspraak te maken met onze psychosomatisch fysiotherapeut.

Intake en onderzoek

De intake is anders dan u gewend bent bij een (algemeen) fysiotherapeut. De psychosomatisch fysiotherapeut zal uw lichamelijke klachten uitvragen, evenals hoe u over de klachten denkt, wat dit met u doet, hoe u ermee omgaat en hoe de klachten invloed hebben op uw leven. Soms lukt het niet om tijdens de eerste afspraak de klachten, invloeden en oorzaken voldoende in kaart te brengen. Tijdens een volgende afspraak zal hier verder op doorgegaan worden.

Het doel van het lichamelijk onderzoek is een beeld te krijgen van de toestand van het lichaam en spanning in het lijf. Ook wordt er gekeken naar het totale houding- en beweegpatroon en spanning en ontspanning in het lichaam.

Behandeling

De behandeling psychosomatische fysiotherapie is erop gericht te onderzoeken welke lichamelijke en mentale factoren invloed hebben op uw klachten. Het is belangrijk om te ontdekken wat de klachten veroorzaakt en nog belangrijker: wat zorgt ervoor dat het beter gaat. Met andere woorden: we gaan samen op zoek naar wat u kan helpen om meer grip op de klachten te krijgen en weer meer balans in uw leven te vinden. Ook zullen valkuilen zichtbaar gemaakt worden om een terugval te voorkomen. Tijdens de behandeling psychosomatische fysiotherapie zullen handvaten aangereikt worden die u helpen om meer invloed te krijgen op uw klachten. Daardoor kunnen de klachten verminderen of verdwijnen. Er wordt dus een actieve inzet verwacht bij het aanleren van oefeningen en gedragsveranderingen, en bij het verkrijgen van meer inzicht en bewustwording.

De behandeling van de psychosomatisch therapeut bestaat uit meerdere onderdelen. Hoe het behandelplan eruit globaal eruit gaat zien, wordt tijdens de intake met u besproken. De verschillende oefeningen en technieken sluiten op elkaar aan en kunnen elk een bijdrage leveren aan meer balans.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Adem- en ontspanningsoefeningen
 • Biofeedback middels EmWave Heartmath; om inzicht te krijgen in signalen wanneer het lichaam gespannen en ontspannen is
 • Lichaamsgerichte technieken; om contact te leren maken met het lichaam
 • Bewustwordingsoefeningen; om signalen van spanning en stress eerder op te merken
 • Voorlichting en inzicht geven in hoe de klachten kunnen ontstaan en wat kan helpen om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen
 • Mindfulness
 • ACT: mindfulness toegespitst op chronische pijn en chronische vermoeidheid
 • Lichaamswerk bestaande uit inzichtgevende- en ervaringsgerichte oefeningen
 • Letterlijk ‘in beweging komen’, als aanvullende therapie bij depressie- en angststoornissen
 • Coaching en educatie