Huisregels van fysiotherapiepraktijk Rotterdam

Algemeen

 • U dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat de praktijk ook cliënten behandelt die minder goed ter been zijn, is het vanzelfsprekend dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat daarin geen waardevolle spullen zitten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, leg deze dan terug als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele fysiotherapiepraktijk in Rotterdam geldt een rookverbod.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel van het gezondheidscentrum of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Oefenmateriaal

Soms krijgt u oefenmateriaal van ons te leen. Spullen die u van onze praktijk geleend heeft, moet u wel voor of bij de laatste behandeling teruggeven. Wanneer dit niet gebeurt, wordt wat u geleend heeft aan u in rekening gebracht. Wij lenen niet uit aan personen die niet bij ons in behandeling zijn. Het is niet toegestaan om de spullen die wij u lenen aan derden ter beschikking te stellen.

Werkwijze Leuvehaven in Rotterdam

Voorop staat het onderlinge vertrouwen. Alle besproken onderwerpen tussen u en de behandelaar blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Voordat wij gaan behandelen, wordt de werkwijze aan u uitgelegd. Wij geven dan aan welke handelingen er verricht gaan worden. Wij vragen u om het meteen aan te geven als er bezwaren bestaan tegen (bepaalde) handelingen, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging.
Dat geldt ook als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden. Geef dit dan meteen bij het eerste consult aan. Zo kan de therapeut tijdig oordelen of u behandelt kan worden.

Alle behandelingen vinden plaats in een aparte ruimte waarin alleen u en de fysiotherapeut aanwezig zijn. Een uitzondering daarop is de oefentherapie met apparatuur en groepstherapie, dan kunnen er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal er vooraf toestemming aan u gevraagd worden.

Behandelingen gaan uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken. Meestal is er geen verwijzing van uw arts nodig. Indien de behandeling aan huis moet plaatsvinden, gaat dit wel op voorschrift van uw arts. U dient gewassen/hygiënisch te verschijnen. Voor de eerste afspraak neemt u het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs: een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart
 • Uw verzekeringspas
 • Bij verwijsbrief van uw huisarts of specialist

U dient op tijd voor uw behandeling aanwezig te zijn. Voor het verzetten of afzeggen van afspraken neemt u tenminste 24 uur tevoren contact op.
Niet tijdig verzette of afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

De medewerkers van fysiotherapie Rotterdam, de fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich respectvol te gedragen ten opzicht van u en informaliteit die niet gewenst is, achterwege te laten.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met u en de fysiotherapeut een andere behandelaar ingezet worden of wordt de behandeling beëindigd.